Menu Sluiten

Corona: registratie buitenlandse werknemers toch nog verplicht!

In een vorig bericht meldden wij dat de verplichtingen in hoofde van de werkgever om een register bij te houden en het PLF-formulier van buitenlandse werknemers te controleren, was afgeschaft. De desbetreffende artikelen in het ministerieel besluit werden immers opgeheven vanaf 30 juli 2021.

Via een samenwerkingsovereenkomst tussen de federale regering en de verschillende regeringen van de deelstaten, zijn deze verplichtingen echter opnieuw ingevoerd!

Als u dus samenwerkt met werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven, heeft u nog steeds de onderstaande verplichtingen. Deze verplichtingen gelden niet:

  • voor grensarbeiders;
  • wanneer het verblijf in België minder dan 48 uur duurt;
  • als de werken worden uitgevoerd bij of voor een natuurlijke persoon en dit strikt voor persoonlijke doeleinden.
  1. Bijhouden van een register

Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de 14de dag na het einde ervan, moet u een register bijhouden met de volgende gegevens van de buitenlandse werknemer of zelfstandige:

  • naam, voornaam, geboortedatum en INSZ-nummer;
  • zijn verblijfplaats gedurende zijn werkzaamheden in België;
  • het telefoonnummer waarop hij kan worden bereikt;
  • in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee hij tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt. 

Na 14 dagen na het einde van de werkzaamheden moeten de gegevens vernietigd worden. Zij mogen alleen worden gebruikt voor het opsporen en opvolgen van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Het register moet ter beschikking worden gehouden van de inspectiediensten die controles mogen uitvoeren het in kader van de coronacrisis.

  1. Controle PLF (Passanger Location Form)

Wanneer de buitenlandse werknemer of zelfstandige volgens de huidige regels verplicht is om een PLF in te vullen, moet de werkgever vóór aanvang van de werken nagaan of het PLF effectief werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs hiervan, moet u ervoor zorgen dat hij het invult vóór hij begint met werken.

Bron: Samenwerkingsovereenkomst van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, BS 23 juli 2021.

nl_NLDutch
nl_NLDutch