Menu Sluiten

Flitscontroles in de grootsteden en (hand)carwashes – november

De sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) heeft op haar website aangekondigd dat er in november flitscontroles plaatsvinden in de (hand)carwashes (PC 112 en PC 121) en de grootsteden. 

Deze aangekondigde flitscontrole op de naleving van de sociale wetgeving moet vooral  preventief en ontradend werken. De bedoeling van deze aangekondigde controle is om de overtreders bewust te maken dat het risico om betrapt te worden reëel is. Deze bewustwording zou dan op termijn moeten leiden tot een gedragswijziging om de sociale wetgeving beter na te leven.

Naast deze aangekondigde controle zullen er uiteraard nog steeds onaangekondigde controles mogelijk zijn.  De sociale inspectiediensten geven daarbij aan dat zware sociale fraude streng aangepakt zal worden.

Op de website van de sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) kan men enkele checklists terugvinden.

Opgelet: deze checklists zijn louter indicatief en belet de sociale inspecteur niet om alle documenten te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

Een van de thema’s van de checklist is o.a. de controle op toegestane afwezigheid of gewettigde afwezigheid. Bij eventuele controle door inspectiediensten zal u mogelijks om een verantwoording worden gevraagd indien u met regelmaat toegestane afwezigheid in de sociale documenten boekt.

De inspectie aanvaardt “toegestane afwezigheid” enkel onder volgende voorwaarden:

  • Het moet kunnen blijken dat ze op verzoek van de werknemer werd aangevraagd.
  • Het akkoord der partijen zal voor elke dergelijke afwezigheidsdag moeten blijken uit een geschrift met opgave van de reden
  • op deze dagen moesten er normale arbeidsprestaties overeengekomen zijn
  • indien het om een deeltijdse werknemer gaat moet de werkgever het “afwijkingsdocument”(artikel 160 Programmawet) effectief gebruiken, voor het niet presteren van deze uren.
  • Bovendien moet de afwijking “telkens” door de werknemer ondertekend worden.

Bron: https://www.siod.belgie.be/nl/sociale-fraude/flitscontroles. 

nl_NLDutch