Menu Sluiten

Neutralisering studentencontingent Q1 2022 – update

Voor het eerste kwartaal 2022 volgt er opnieuw een neutralisatie van de studentenuren. Aldus zal (een beperkt aantal) uren die studenten presteren in januari, februari en maart 2022 niet meegeteld worden voor het studentencontingent van 475 uren.

Op 10/02/2022 werden 2 wetten aangenomen in het Parlement die tegemoetkomen aan mogelijke tekorten aan arbeidskrachten in sommige sectoren door het wegvallen van personeel of de nood aan extra personeel als gevolg van de corona-crisis. Deze wetten werden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De RSZ heeft echter ondertussen instructies hieromtrent gepubliceerd. 

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt naargelang de sector. 

1. Prestaties in de zorg en het onderwijs 

Er wordt voor het eerste kwartaal van 2022 voorzien in een volledige neutralisatie van de uren die een student presteert in de zorgsector of in het onderwijs. Dit geldt ook voor de uren die als student-uitzendkracht gepresteerd worden bij de klant-gebruikers die tot deze sectoren behoren. Deze uren tellen niet mee voor het contingent van 475 uren voor 2022.

2. Overige sectoren 

Voor de overige sectoren is de neutralisering in het eerste kwartaal 2022 beperkt tot 45 gepresteerde uren. Dat betekent dat er maximaal 45 uur tijdens die periode niet van het contingent van 475 uur zullen worden afgetrokken, oftewel er 520 uren studentenarbeid verricht kunnen worden voor 2022 onder het gunstregime.

RSZ 

De gewone aangifteregels voor studenten blijven van toepassing namelijk een tijdige Dimona ‘STU’ en de aangifte van de gepresteerde uren in de DmfA. Een Dimona met aanduiding van uren blijft verplicht. 

De onlineteller student@work waarbij het resterende aantal uren in het contingent kan worden geconsulteerd, zal tegen het einde van week 7 aangepast worden. 

Kinderbijslag? 

In het kader van de neutralisering van de studentenuren voor het eerste kwartaal 2022 hebben de regionale overheden zich nog niet uitgesproken.

Fiscaal ten laste van ouders? 

Het wetsontwerp bepaalt expliciet dat er geen rekening zal worden gehouden met de bezoldigingen voor de uren studentenarbeid die studenten in het eerste kwartaal van 2022 in de zorgsector en het onderwijs presteren én de 45 gepresteerde uren in de overige sectoren om te vermijden dat ze door die extra prestaties te veel netto bestaansmiddelen zouden ontvangen om nog langer ten laste te kunnen zijn van hun ouders.

Bron: Wetsontwerp houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, Parl. St. 2021-22, nr. 2456/003;  Wetsvoorstel houdende diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegebn de verspreiding van het coronavirus COVID-19, Parl. St. 2021-22, nr. 2455-004; Administratieve instructies RSZ – 2021/4  Tussentijdse instructies. 

nl_NLDutch