Menu Sluiten

Uitbreiding studentenarbeid in het 2e kwartaal 2020

De RSZ had het al aangekondigd in haar tussentijdse instructies: de uren die een student presteert in het tweede kwartaal 2020 zullen niet meetellen voor het contingent van 475 uren studentenarbeid per kalenderjaar.

Dit wil zeggen dat studenten in het tweede kwartaal 2020 tewerkgesteld kunnen worden met toepassing van de solidariteitsbijdrage zonder dat de in dit kwartaal gepresteerde uren afgetrokken worden van het saldo van 475 uren. Enkel de in het eerste, derde en vierde kwartaal 2020 gewerkte uren worden in mindering gebracht van het contingent.

Intussen is deze regeling officieel bekrachtigd in het Belgisch Staatsblad. De RSZ zal zelf instaan voor de nodige aanpassingen, maar tot op vandaag is deze aanpassing nog niet zichtbaar in de applicatie Student@work.

Bron: Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, B.S. 28 april 2020, 2e editie.

nl_NLDutch