Menu Sluiten

Behoort u tot één van de hardst getroffen sectoren? Dan kan u verder tijdelijke werkloosheid overmacht corona blijven toepassen!

De tijdelijke werkloosheid overmacht corona als algemene maatregel liep af op 31 augustus 2020. Vanaf 1 september 2020 kunnen enkel ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020 én ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren er verder gebruik van maken.

De lijst met de zwaarst getroffen sectoren werd op 17 september 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Behoort u tot één van de onderstaande sectoren, dan kan u ook nog na 1 september 2020 beroep doen op de soepele regeling inzake tijdelijke werkloosheid corona.

Paritair ComitéBeperking 
100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden  Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus en touroperators 
109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf  Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten 
111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw  Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen en constructie en montage in functie van podiumbouw 
126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking     Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen 
139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden 
140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars  Beperkt tot touringcars 
140.02 Paritair Subcomité voor de taxi’s 
140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen 
149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen 
200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden  Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen; tot de reisbureaus en touroperators; tot het weg- en spoorvervoer van personen 
209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen 
215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten  
226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen 
227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector 
302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf 
303.03 Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen/
304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf /
314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams 
315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart en haar subcomités Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen 
329 Paritair Comité voor de socio-culturele sector 
333 Paritair Comité voor toeristische attracties 

Procedure

Voor werknemers die behoren tot een sector die beperkt hard getroffen is en één van de hierboven vermelde activiteiten verricht, geldt de volgende procedure:

De aanvraag C106A-corona-HGO moet gebeuren bij de RVA. De omschrijving van de activiteit van de onderneming en van de sanitaire maatregel die deze activiteit beperkt, moet ingevuld worden in rubriek II.

Het ingevuld formulier wordt aan de RVA gestuurd volgens de instructies die geformuleerd staan op het formulier. Het antwoord van de RVA wordt verstuurd binnen de twee weken. Indien het antwoord positief is, wordt het ondernemingsnummer geregistreerd en kan de onderneming tot 31 december 2020 gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Indien de werknemers behoren tot de sectoren die in hun geheel uitzonderlijk hard getroffen zijn (PC 140.02 – 227 – 302 – 303.03– 304 – 329 – 333) moet u geen C106A-corona-HGO aan de RVA overmaken.

De ondernemingen die in bovenstaande lijst staan en die 20% tijdelijke werkloosheid hadden in het tweede kwartaal van 2020, kunnen zich ook verder beroepen op overmacht o.b.v. die 20%.

Bron: Ministerieel besluit van 10 september 2020 tot uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, B.S. 17 september 2020.

nl_NLDutch