Menu Sluiten

Flitscontroles COVID-19

Beste klant,

Omdat wij, als HR-partner van uw bedrijf, ons zeer betrokken voelen bij jullie dagelijkse werking, willen wij u alvast even informeren dat er de ganse maand september 2020 controleacties van de sociaal inspectiediensten zijn aangekondigd in jullie sector!

  • de bouwsector;
  • de schoonmaaksector;
  • de land- en tuinbouw; en
  • de vleessector.

Deze periode van één maand kan nog worden verlengd.

Tijdens de controle wordt vooral de focus gelegd op de naleving van de bijkomende verplichtingen voor de werkgever inzake de dringende maatregelen om het coronavirus te beperken, waaronder het nazicht op het register van buitenlandse werknemers en het Passenger Locator Form (PHPLF).

De inspectie zal streng optreden inzake dit Passenger Locator Form (PHPLF). Het is namelijk zo dat u als werkgever uw werknemers pas mag laten starten met werken nadat u geverifieerd heeft of dit formulier correct werd ingevuld. (Vooral in de land- en tuinbouw wordt hier streng op toegekeken).

Het formulier kan elektronisch worden ingevuld, waarna een bevestigingscode kan worden gevraagd dat als bewijs geldt dat het formulier op een correcte manier werd ingevuld of er bestaat de mogelijkheid om het formulier te downloaden en in te vullen. Het ingevulde formulier dient te worden bijgehouden en te worden verstuurd naar PLFBelgium@health.fgov.be .

Het feit dat de controles eerder een preventief en informatief karakter hebben, neemt niet weg dat de inspectiediensten ook tijdens de flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig zullen verbaliseren wanneer zij vaststellingen doen van zwaarwichtige inbreuken.

Aarzel niet om ons even te contacteren als u nog meer vragen heeft of als u bepaalde werknemers als uitzendkracht wil inschakelen.”

Bron: www.siod.belgie.be

nl_NLDutch