Menu Sluiten

Regelgeving COVID 19 – Seizoensarbeiders Fruitsector!

BIJKOMENDE VERDUIDELIJKINGEN BIJ HET POLITIEBESLUIT VAN DE WAARNEMEND GOUVERNEUR VAN LIMBURG VAN 31 JULI 2020

  1. De testcapaciteit en eventuele terugbetaling van de testen wordt op 31 juli 2020 ( avond) besproken op federaal niveau in het “Risc managmentcomité”
  2. Seizoenarbeiders voor de fruitpluk uit vreemde landen die naar België reizen, worden aanzien als “een essentiële verplaatsing” en vallen dus niet onder de richtlijnen die van toepassing zijn op toeristen die naar ons land reizen. Concreet betekent dit dat een seizoenarbeider die vertrekt uit een land dat “rood” is ingekleurd m.b.t. COVID 19 en naar ons land komt om te plukken, geen 14 dagen in quarantaine moet gaan.
  3. Het referentiemoment voor de beoordeling van de zone (groen, oranje of rood) van waaruit de seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider op de dienst burgerzaken van de desbetreffende gemeente.
  4. Wanneer een seizoenarbeider “positief” wordt getest op COVID 19 op een fruitbedrijf, is de fruitteler verplicht om de ganse bubbel van max. 10 personen te laten testen op COVID 19.
  5. Deze bubbel wordt verplicht om apart te werken op het fruitbedrijf tot de uitslagen van de tests gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de tests geenszins nog in de buurt komen van de andere arbeiders op het fruitbedrijf.
  6. De fruittelers zorgen voor goede afspraken tussen de seizoenarbeiders met betrekking tot het winkelen. Er wordt nogmaals op gewezen dat het verboden is door de NVR om met meerdere personen tegelijkertijd te gaan winkelen. De naleving met betrekking tot het dragen van mondmaskers moet in zijn geheel worden nageleefd wanneer men zich op drukke plaatsen begeeft en uiteraard ook tijdens het winkelen.
  7. De vertegenwoordigers van de fruitsector onderzoeken momenteel nog of er een oplossing kan geboden worden voor de huisvesting van de seizoenarbeider(s) die verplicht in quarantaine moeten gaan na een positieve testuitslag.

Opgesteld op vrijdag 31 juli 2020 na bespreking met de Gouverneur wnd. m.b.t. zijn politiebesluit van heden.

nl_NLDutch